Influenza Blog

A személyes higiénia fontossága

2016. március 07. - blogeditor

A ,,higiéné” szó jelentése egészségtan, a betegségek megelőzését szolgáló, tisztaságra irányuló tevékenység az egészség megőrzése érdekében. Jelenleg az iskolák 86%-ában a higiéniai ismeretek oktatása része a tananyagnak. A személyes higiéniában - influenza járvány idején különösen - fontos a megfelelő kézmosás. (Blogunkban a helyes, alapos kézmosási technikáról itt olvashat.)

gyermek_ke_zmosa_s.jpg

Iskolás gyerekek a kézmosásról az iskolai mosdókkal szembeni bizalmatlanság miatt rendszerint elfeledkeznek. Főként a felsősök esetében igaz ez, egy friss felmérés* szerint az alsósok közül 34%, a felső tagozatosak közül 16% az, aki kezet mos az iskolában és használja az iskolai mosdó helyiségeket. Az otthoni kézmosásnál azonban megfordul az arány, ez esetben a felső osztályt végzők többet mosnak kezet (84%) szemben az alsó tagozatosokkal. (64%). Népegészségügyi szempontból a megkérdezettek 91%-ának fontos a tiszta környezet mind az iskolában, mind saját, otthoni lakóterében, szobájában. Jó hír, hogy az iskolások többsége tudatában van annak, hogy a tisztaság azért fontos, hogy a környezetünkben lévő kórokozóktól ne betegedjünk meg. A gyerekek tisztaság iránti igényének kifejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír az iskolai higiéniai oktatás, a bölcsődei, óvodai ránevelés és a családi példamutatás. A minták közvetítése - különösen az elején - játékos formában is megoldható és ebben legyen hangsúlyos az étkezések előtti, ill. a  wc használat utáni kézmosás. A gyerekek a példát a közvetlen környezetükből veszik, legyünk ennek tudatában!

*Reprezentatív kutatást végzett az iskolás gyerekek tisztálkodási és higiéniai szokásairól az Domestos gyártója, az Unilever megbízásából a Kutatópont. A kutatás a magyarországi általános iskolák 1-8. osztályába járó tanulók ismeretét és véleményét vizsgálta a személyes és közvetlen környezetüket érintő higiéniás kérdésekről.